ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ

ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ уписаних у шк. 2017/18 години одржаће се у АМФИТЕАТРУ у ПОНЕДЕЉАК, 25.09.2017. године по следећем распореду:
У 9,00 часова – Информационе технологије.
У 9,45 часова – Веб дизајн, Електротехника, Друмски саобраћај и Машинско инжењерство.
У 10,30 часова – Заштита (сви студијски програми), Дизајн индустријских производа, Графичко инжењерство и дизајн.
Поздравна реч директора Школе

РОКОВИ ЗА ОДБРАНЕ ЗАВРШНИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ РАДОВА

Студенти основних струковних студија наше Школе који у школској 2016/2017. години желе да обране своје завршне радове, требају исте предати закључно са 25.09.2017. године (понедељак) и исте одбранити закључно са 30.09.2017. (субота).

Студенти специјалистичких струковних студија наше Школе који у школској 2016/2017. години желе да обране своје специјалистичке радове, требају исте предати закључно са 27.10.2017. године (петак) и исте одбранити закључно са 31.10.2017. (уторак).

РОКОВИ ЗА ПРЕЛАЗЕ на Високу техничку школу струковних студија у Новом Саду

Студенти других високошколских установа, или студенти наше Школе који су престали да буду активни, а студирали су према „старим“ наставним плановима и програмима, а који желе да упишу ову Школу, подносе пријаву за упис, уверење о положеним испитима, наставни план и програм по коме су положили испите, од 1-15. септембра 2017. године.

Након признавања испита и доношења решења о упису у одговарајућу годину студија студент се уписује у Школу.

За упис, који ће се за ове кандидате организовати 22.09.2017. године (петак), подноси се сва документација као и за студенте који уписују прву годину студија како је одређено конкурсом за упис.

Страна 1 од 212