Акредитација 2017-2023.


ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Редни
број
Студијски програм
Додатак дипломи
Изборни предмети
1.Машинско инжењерствоДодатак дипломиИзборни предмети
2.Друмски саобраћајДодатак дипломиИзборни предмети
3.Заштита од катастрофалних догађаја и пожараДодатак дипломиИзборни предмети
4.Заштита на радуДодатак дипломиИзборни предмети
5.Заштита животне срединеДодатак дипломиИзборни предмети
6.Графичко инжењерство и дизајнДодатак дипломиИзборни предмети
7.Дизајн индустријских производаДодатак дипломиИзборни предмети
8.Веб дизајнДодатак дипломиИзборни предмети
9.ЕлектротехникаДодатак дипломиИзборни предмети
10.Информационе технологијеДодатак дипломиИзборни предмети

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Редни
број
Студијски програм
Додатак дипломи
Изборни предмети
1.Машинско инжењерствоДодатак дипломиИзборни предмети
2.Заштита од катастрофалних
догађаја и пожара
Додатак дипломиИзборни предмети
3.Заштита на радуДодатак дипломиИзборни предмети
4.Управљање отпадомДодатак дипломиИзборни предмети
5.Информационе технологијеДодатак дипломиИзборни предмети
6.ДизајнДодатак дипломиИзборни предмети
7.ЕлектроенергетикаДодатак дипломиИзборни предмети

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Редни
број
Студијски програм
Додатак дипломи
Изборни предмети
1.Инжењерство заштитеДодатак дипломиИзборни предмети