Обавештење за студенте који слушају предмете Практикум, Теорија инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада и Инжењерска пракса / Стручна пракса у летњем семестру 2018. године

Istaknuto

Подсећамо студенте да је крајњи рок за предају УПУТА ЗА ПРАКСУ 29.01.2018. године.

Молимо Вас да испоштујете рокове, јер се студенти након овог термина неће упућивати на праксу.

Обавештење за студенте који слушају предмете Практикум, Теорија инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада и Инжењерска пракса / Стручна пракса у летњем семестру 2018. године

Обавештење за студенте – ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Istaknuto

Обавештење за студенте – ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ВАЖНО: СВИ СТУДЕНТИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА УПИШУ НА УПЛАТНИЦИ ПОЗИВ НА БРОЈ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ВАШЕМ СТУДЕНТСКОМ СЕРВИСУ, БЕЗ УПИСАНОГ БРОЈА СРЕДСТВА НЕЋЕ БИТИ НА ВАШЕМ РАЧУНУ И НЕЋЕТЕ МОЋИ ПРИЈАВИТИ ИСПИТЕ.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Штампарске машине

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Материјал и средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Штампарске машине