Теорија инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада

Предаја семинарских радова и колоквијум (други поправни – више неће бити поправних) из предмета Теорија инжењерског експеримента/Теоријске и експерименталне основе стручног рада је у понедељак 26.11.2018. године у 17 часова у предаваони.

Професори:
Др Бранко Савић
Др Божо Илић

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Штампарске машине