Теорија инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада

Резултати семинарског рада и колоквијума (другог поправног) из  предмета Теорија  инжењерског експеримента/Теоријске и експерименталне  основе стручног  рада одржаног 26.11.2018. године.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Штампарске машине