Полагање обуке из БЗНР-а и ЗОП-а

Обавештавају се студенти који нису изашли на полагање обуке из БЗНР-а и ЗОП-а и који нису положили дана 29.01.2018. године да ће се поновно полагање одржати у понедељак, 05.02.2018. године у 9 часова у Амфитеатру школе.

Студенти неће бити упућени на практикум и праксу уколико не положе ове тестове.

Материјал за обуку из БЗНР

Материјал за обуку из ЗОП-а

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Штампарске машине