Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Превоз студената на сајмове, конференције, изложбе и струковнијаду у земљи