Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Осигурање

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова – Реконструкција лабораторије за хемију

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Штампарске машине

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Канцеларијски материјал

СТУДИРАЊЕ У ФРАНЦУСКОЈ

За представнике високошколских институција из Новог Сада, Француски институт, Амбасада Француске у сарадњи са Агенцијом Campus France, организовала је, 20.04.2016. године, представљање француског високошколског система у Привредној комори Новог Сада, са нагласком на могућности студирања у овој земљи. Заинтересовани студенти папирни материјал могу погледати у библиотеци наше Школе, у наставку текста приложен је исечак из оригиналног дописа нашој Установи, а електронски материјал је доступан путем следећих линкова:

Presentation-Anne-Plaine-Ens-Sup-ANG.pdf

Presentation-Outils-CF.pdf

Presentation-P-Dupeux-Professionnalisation-dans-les-EE-S-ANG.pdf

Presentation-Anne-Plaine-Chiffres-Cles-ANG.pdf

Оригинални допис нашој Установи:

Dear all,

We thank you all for coming for the training Campus France of relay persons, which took place on Wednesday, April 20 at the Chamber of Commerce of Novi Sad.
In order to provide you the means of spreading the information given, I am sending you the PowerPoint presentations from Anne Plaine and Pascal Dupeux (in English).
Here is also a link to a document on daily and student life in France.

http://ressources.campusfrance.org/guides_etab/quotidien/en/abecedaire_accueil_en.pdf

Wishing you a good reception.

Best regards,

Laure TARIEL

Chargée de mission de Coopération universitaire et scientifique
Institut français de Serbie / Université de Belgrade
T +381 11 302 36 40
Zmaj Jovina 11, 11000 Beograd
www.institutfrancais.rs <http://www.institutfrancais.rs>

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Аутобуски превоз запослених и студената