Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Лабораторијска опрема

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге резервације хотела, смештаја и авио карата

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Постављање ламината на подове

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Аутобуски превоз учесника Саветовања „Ризик и безбедносни инжењеринг“ и „Управљање знањем и информатика“ на Копаоник 2016