Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Текуће поправке и одржавање

Изложба студената примењене фотографије

12.06.2015 године у Галерији фото кино и видео савеза Војводине отворена је изложба студената примењене фотографије Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. Студенти су показали неке од својих најбољих радова из области фотографије и кроз њих стечена како техничка тако и естетска знања из ове области. Настале фотографије рађене су у примењене сврхе. Реализацију задатих естетских изазова приказали су кроз све жанрове фотографије, чиме су додатно истакли како све врсте фотографије и разноликост приступа фотогафији могу бити коришћени у различитим браншама као неопходно средство визуелне комуникације.

Ментор: мр Сибила Петењи-Арбутина

 1. Анастасија Ракић
 2. Лана Марковић
 3. Андреа Новак
 4. Марина Блашковић
 5. Бојан Јанковић
 6. Милана Цвркотић
 7. Бојан Павловић
 8. Милана Савановић
 9. Доротеа Санто
 10. Милан Милинков
 11. Драган Клем
 12. Мина Караџић
 13. Драган Куцурић
 14. Ружица Бербер
 15. Емилија Кодермац
 16. Страхиња Почетак
 17. Марина Геци
 18. Тијана Недељковић
 19. Момир Јокић
 20. Бранка Владић
 21. Катарина Ранчић
 22. Ђорђе Ђурђевић

Изложба фотографија Изложба фотографија Изложба фотографија Изложба фотографија

Катарина Ранчић Мина Караџић Милана Савановић Милана Цваркотић Емилија Кодермац Лана Марковић Бранка Владић Анастасија Ракић Момир Јокић Милан Милинков Доротеа Санто Ђорђе Ђурђевић Тијана Недељковић Бојан Јанковић Андреа Новак Ружица Бербер Марина Блашковић Бојан Павловић Марина Гаци Страхиња Почетак

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Превоз студената на сајмове, конференције, изложбе и струковнијаду у земљи