Распоред активности за предмет Практикум

Распоред активности за предмет Практикум:
1. Машинство, Саобраћајно инжењерство
2. Графичко инжењерство, Графички дизајн, Примењена фотографија - измењен 06.02.
3. Веб дизајн, Информационе технологије, Електронско пословање, Мултимедији
4. Електротехника - измењен 30.01.
5. Заштита од пожара, Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама, Безбедност и здравље на раду, Заштита животне средине

Обавештење за студенте који слушају предмете Практикум, Теорија инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада и Инжењерска пракса / Стручна пракса у летњем семестру 2018. године

Подсећамо студенте да је крајњи рок за предају УПУТА ЗА ПРАКСУ 29.01.2018. године.

Молимо Вас да испоштујете рокове, јер се студенти након овог термина неће упућивати на праксу.

Обавештење за студенте који слушају предмете Практикум, Теорија инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада и Инжењерска пракса / Стручна пракса у летњем семестру 2018. године

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Штампарске машине