ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЛУШАЈУ ИНЖЕЊЕРСКУ ПРАКСУ У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ

Обавештење за студенте који слушају предмете Практикум, Теорија инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада и Инжењерска пракса / Стручна пракса у зимском семестру школске 2019./2020. године

Пример попуњених образаца :

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА 2. И 3. ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2019./2020.

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА 2. И 3. ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2019./2020.

Решења директора по приговору на привремену ранг листу:

Решење Савета по приговору на привремену ранг листу:

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2019. – други уписни рок

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2019. – други уписни рок

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2019. – други уписни рок