Електротехнички одсек

Електротехника

 

Студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИКА има за општи циљ стицање стручних, научних и практичних знања и вештина из области електротехнике, а посебно из електроенергетике и аутоматике. Поред тога, код студената се подстиче развој комуникационих вештина, изградња самопоуздања у своје техничке компетенције, оспособљавање за тимски рад, развој свести о неопходности даљег сопственог усавршавања кроз систем доживотног учења, као и развој креативности, а све у циљу стицања основе за успешно запошљавање и развој стручне каријере.
Стечени стручни назив је: Струковни инжењер електротехнике и рачунарства – Електроенергергетика или – Аутоматика
План и програм можете преузети Овде

Информационе технологије

 

Студенти Информационих технологија стичу знања из програмирања софтверских апликација, веб-заснованих технологија, администрације оперативних система и рачунарских мрежа. Изучавају се најактуелније технологије, акценат је на практичном раду и учествовању на пројектима. Инжењер информационих технологија тренутно је једно од најтраженијих занимања на тржишту рада. Са поносом можемо рећи да се наши дипломци сваке године запошљавају у престижних фирмама у области информационих технологија.
Стечени стручни назив је: Струковни инжењер електротехнике и рачунарства – Информациона технологија
План и програм можете преузети Овде

Електронско пословање

 

На програму Електронско пословање (ЕП) уписују се студенти који су заинтересовани да продубе средњошколска знања из информационих технологија и економије. На ЕП проучавају се истовремено и програмирање, информациони системи, интернет језици и алати, пројектовање софтверских апликација, развој апликација електронског пословања и електронски новац, платни промет, банкарство, трговина, дигитални маркетинг, електронска управа. Након завршених студија, струковни инжењери електронског пословања имају довољно почетног знања да могу радити на свим пословима у предузећима, органима управе, банкарству, рачуноводственим, маркетиншким и другим агенцијама где се у пословању користе савремена инфомациона и телекомуникациона средства и послује без папира. Такође током студија студенти се уче и подстичу да размишљају да након завршених студија, ако имају предузетничког духа, отворе и соптвену фирму.
Стечени стручни назив је: Струковни инжењер електротехнике и рачунарства – Електронско пословање
План и програм можете преузети Овде

Мултимедији

Студијски програм МУЛТИМЕДИЈИ има за циљ преношење научних, стручних и практичних знања и вештина из области мултимедије и медијских технологија. Студенти усвајају неопходна теоријска знања о начинима и стратегијама коришћења мултимедија, у циљу побољшања савремених пословних перформанси медијских кућа и медијских програма.
План и програм можете преузети Овде