Гостујућа предавања из области Информационих технологија и Веб дизајна

У току летњег семестра школске 2017/18. године у Школи су одржана бројна гостујућа предавања из области Информационих технологија и Веб дизајна. Гостујући предавачи су били представници ИТ фирми из Новог Сада. Неки од њих су такође били студенти наше Школе.

У оквиру предмета Практикум традиционално већ трећу годину за редом, гостују представници организације Дафед. У периоду од 29.01. – 09.02. испред Дафеда, гостовали су Данило Новаковић са предавњима на тему „User experience / User interface“ и „Front-end“,  и Ненад Павлов на тему „Каријера у ИТ-у“ и „JavaScript“.

У истом периоду, одржана су и гостујућа предавања на тему „Дигитални маркетинг“  –  студенти YouTube-ри, „Друштвене мреже и интернет маркетинг“ –  Александар Радукин, фирма HomePage и „Примена фотофрафија у форензици“ – Aлександар Цакић, Министарстно унутрашњих послова, сектор форензика и крим. техника. Поред тога, организована је и посета студената фирми  HomePage. У овој фирми су неки од наших студената обаљали стручну праксу.

У периоду од марта до маја, одржано је укупно 6 гостујућих предавања Младена Ђурића из фирме Кодер, која су била отворена за све студенте ИТ усмерења. Теме одржаних предавња су биле 15.03. – Bootstrap 4 & Web components, 12.04.  – Git, 19.04. – Sass, CSS on steroids, 26.04. – Gulp, task runner, 10.05. – JavaScript 2018: State and Trends, 17.05. – Drupal vsWordPress: CMS Battle… or not? У фирми Кодер су такође неки од студената треће године обављали стручну праксу.