Графички одсек

Веб дизајн

У оквиру студијског програма Веб дизајн студенти се уче самосталном креирању веб апликација, почев од рекламних, информативних и едукативних веб сајтова до електронских продавница. Такође, стичу се знања неопходна за креирање садржаја за веб: рекламних банера, дугмади, навигационих менија, видеа, анимација. Поред тога, студенти се обучавају за објављивање и промоцију креираног веб сајта на вебу.
Веб дизајн је спој информатике и дизајна, две изузетно тражене дисциплине на тржишту рада. Рад у овој области је креативан, динамичан и захтева константно праћење трендова.
Стечени стручни назив је: Струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна – Веб дизајн
План и програм можете преузети Овде

Графички дизајн

Сврха овог студијског програма јесте образовање графичких дизајнера који ће захваљујући стеченим знањима, вештинама и способностима бити у стању да практично решавају проблеме са којима се сусрећу у области графичког дизајна, од идеје до реализације било ког графичког производа. Кроз квалитетно и ефикасно образовања које омогућује успешну примену стечених знања у пракси, студенти се упознају са стручним појмовима и елементима графичког дизајна и усвајање професионалних знања и смисла за визуелно запажање, површинско и 3Д обликовање и анализу елемената ликовног изражавања са увидом у историјски и културни контекст уметности, дизајна и технологије. Развијање способности ликовног изражавања кроз разне технике штампе и спреге са индустријским начинима репродукције. Циљ је да студент разуме и савлада комплексну теорију елемената и принципа графичког дизајна, фотографију, илустрацију, типографију и остале форме визуелне уметности, које ће обједињене потом успешно примењивати у пракси.
Стечени стручни назив је: Струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна – Графички дизајн
План и програм можете преузети Овде

Графичко инжењерство

Студијски програм Графичко инжењерство образује студенте који су неопходни графичкој индустрији. Оспособљавају се да воде комплетну производњу разних графичких производа (новина, књига, амбалаже, рекламног материјала и других производа) штампаним разним техникама штампе. Знања стечена на овом студијском програму су из разних области, тако да им омогућавају запослење поред графичке и у другим индустријским гранама.
Свршени студенти поред теријских стичу и практична знања јер у току школовања један цео семестар проводе на пракси у предузећима.
Стечени стручни назив је: Струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна.
План и програм можете преузети Овде

Примењена фотографија

Основне струковне студије првог степена студијског програма ПРИМЕЊЕНА ФОТОГРАФИЈА
као сврху студија имају техничку, креативну и естетску обуку за бављење пословима у области фотографије, њене примене у дизајну и маркетингу.
Студијски програм ПРИМЕЊЕНА ФОТОГРАФИЈА има за циљ преношење научних, уметничких, стручних и практичних знања и вештина из области примењене фотографије. Поред тога иде се ка усмеравању даровитости, имагинације и стваралачке егзактности студената. Подстиче се развој креативности код студената и усвајање нових технологија које се користе у процесу настајања продукта примењене фотографије.
Стечени стручни назив је: Струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна – Примењена фотографија
План и програм можете преузети Овде