Каталог курсева

Студијски програми – основне струковне студије
Study programmes – Basic professional studies (Bachelor)

 • Машинско инжењерство/Mechanical engineering
 • Друмски саобраћај/Road traffic
 • Заштита од катастрофалних догађаја и пожара/Disaster and fire protection
 • Заштита на раду/Occupational safety
 • Заштита животне средине/Environmental protection
 • Графичко инжењерство и дизајн/Graphic engineering and design
 • Дизајн индустријских производа/Industrial product design
 • Веб дизајн/Web design
 • Електротехника/Electrical engineering
 • Информационе технологије/Information technologies

Студијски програми – мастер струковне студије
Study programmes – Master professional studies

 • Инжeњерство заштите/Protection engineering