КОЛОКВИЈУМСКА НЕДЕЉА 11-17.01.2021. ГОДИНЕ

Колоквијумска недеља планирана је у периоду 11-17.01.2021. године. Распоред полагања (термини и просторије), биће благовремено објављен на сајту Школе. Предметни наставници ће вас путем Мудл платформе обавестити који део градива на њиховим предметима тада полажете.

У Новом Саду, 14.12.2020. године