Колоквијумска недеља

Колоквијумска недеља, за предмете летњег семестра, планирана је за половину априла 2021. године, уколико епидемиолошка ситуација дозволи. Распоред полагања (термини и просторије), биће благовремено објављен на сајту Школе. Предметни наставници ће вас путем Мудл платформе обавестити који део градива на њиховим предметима тада полажете.

У Новом Саду, 22.03.2021. године