КОНФЕРЕНЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ

У организацији Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду на Копаонику су одржане V Међународна конференција Управљање знањем и информатика (8. и 9. јануара) и ХIV Међународно саветовање Ризик и безбедносни инжењеринг (од 11. до 13. јануара). Конференцијe су организоване са намером да се поделе најновија знања из области информатике, као и актуелне теме из машинства, електротехнике, графичког дизајна, заштите, образовања, као и многих других области. Излагачи радова, као и слушаоци на конференцијама, имали су ове године прилику да чују бројне новости из струке, дискутују и размене искуства.

Ове године, причало се о разним трендовима из ИТ сектора, али и других области: примени симулација у настави, безбедности информација, дигиталном маркетингу, енергетској ефикасности, 3Д моделовању, оцени квалитета наставе у високошколским установама, унапређивању практичних вештина студената кроз сарадњу високошколских установа са привредом и др. Као и на претходним скуповима, покушали смо да кроз ова Саветовања дамо допринос развоју научно–стручних знања. Циљ нам је бржи напредак друштва и достизања европских стандарда којима смо, надамо се, из године у годину све ближи.

Више информација можете погледати на страницама конференција: