Најава два предавања у оквиру пројекта K-FORCE за 17. и 18. децембар 2018.

Гостујући предавачи су Др Елона Појани и Др Персета Грабова са Економског факултета Универзитета у Тирани, а предавања се односе на узајамну везу катастрофа, сиромаштва и развоја, односно улогу осигурања од катастрофалних догађаја. Више података можете наћи овде.