Булајић АлександарПрофесор: др Александар Булајић
Руководилац студијског програма  Друмски саобраћај
E – mailbulajic@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија
 
 

Предмети:

  • Теорија и регулисање саобраћајних токова
  • Основи технологије саобраћаја
  • Прописи у области саобраћаја
  • Познавање робе у транспорту
  • Шпедиција и логистика транспорта
  • Безбедност саобраћаја