Професор: др Анита Петровић-Гегић
Шеф одсека Заштите
Руководилац студијског програма – Заштита животне средине
E – mailpetrovic.a@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија

Предмет Основи заштите животне средите за студенте који иду на Вишијаду се полаже 30.05.2018. у 15:00 часова.
Предмети: