Професор: др Анита Петровић-Гегић
Шеф одсека Заштите
E – mailpetrovic.a@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија

Резултати испита Процесни уређаји 
Резултати колоквијума – Заштита воде и ваздуха
Посета водоводу – 10.12.2019. у 11:30 часова
Позива се на допуну Јована Голубовић (теоријски део).
Младен Јовић положио рачунски део.
Студенти који немају рачунски или теоријски део положен, у септембру излазе на `део који није положен.
 
 
 

Предмети: