Професор: др Анита Петровић-Гегић
Шеф одсека Заштите
Руководилац студијског програма – Заштита животне средине
Руководилац студијског програма специјалистичких студија – Управљање отпадом
E – mailpetrovic.a@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија

Предмети: