Професор: др Божо Илић
E – mail: ilic@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија

Предмети:

  • Сензори и актуатори
  • Заштита  електроенергетских система
  • Електричне инсталације и осветљење
  • Електромоторни погони
  • Елементи аутоматизације
  • Управљање електромоторним погонима (на специјалистичким студијама)