Елементи аутоматизације

Drugi popravni kolokvijum iz Elemenata automatizacije je u utorak 24.12.2019. u 9.30 u sali br. 8. Više neće biti popravnih!!!

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Elemenata automatizacije održanog 17.12.2019. su uneseni u informacioni sistem škole. Studenti koji su osvojili 30 i više bodova položili su kolokvijum. Uvid u radove je u sredu 18.12.2019. u 12 h u kabinetu br. 3.

Uputstvo za polaganje ispita iz predmeta Elementi automatizacije

Elementi automatizacije_Skripta za Kololokvijum