Сензори и актуатори

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Senzori i aktuatori – Studenti koji su od maksimalnih 45 bodova osvojili najmanje 25 bodova položili su kolokvijum. Uvid u radova je u ponedeljak 15.4.2019 u 10 h u kabinetu br. 10 kod asistenta Nikole Pešuta. Popravni kolokvijum je u četvrtak 25.4.2019 u terminu vežbi.

Kolokvijum_popravni 1 iz Senzora i aktuatora je u četvrtak 25.4.2019. u terminu vežbi.

Rezultati kolokvijuma_popr1 iz Senzоra i aktuatora. – Studenti koji su od maksimalnih 45 bodova osvojili najmanje 25 bodova položili su kolokvijum. Uvid u radova je u četvrtak 9.5.2019 u terminu vežbi kod asistenta Nikole Pešuta.

Kolokvijum_popravni 2 iz Senzora i aktuatora je u ponedeljak 13.5.2019. u 12 h u sali br. 5 (u terminu predavanja). Više neće biti popravnih!!!