Бранко СавићПрофесор: др Бранко Савић   
Директор Школе
E – mailsavic@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија
  

Предмети:

  • Припрема за штампу
  • Штампа
  • Основи машинства
  • Графичке машине и одржавање
  • Теорија инжењерског експеримента
  • Поузданост и одржавање техничких система
  • Теоријске и експерименталне основе специјалистичког рада