Асистент: Драгана Тодоровић

E – mailmarceta.d@vtsns.edu.rs

Биографија: биографија


ОБАВЕШТЕЊЕ: Вежбе из предмета Лична и заштитна опрема и Средства и опрема за личну заштиту на раду ће бити одржане 04.04.2019 у 17:00 h у предаваони.