Душан ГаванскиПрофесор: др Душан Гавански
Шеф одсека Заштите
Руководилац студијских програма специјалистичких студија – Дизајн, Машинско инжењерство, Електроенергетика, Информационе технологије, Заштита на раду
Руководилац студијских програма мастер студија – Инжењерство заштите и Информационе технологије
E – mail: gavanski@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија
 

Предмет – Отпорност материјала

У термину вежби ( уторак : 11-13 часова ) и предавања ( среда : 11-13 часова ) бићу online на службеном мејлу : gavanski@vtsns.edu.rs.

Резултати колоквијума :
Предмети:
Основне струковне студије
Мастер струковне студије