Душан ГаванскиПрофесор: др Душан Гавански
Руководилац студијских програма специјалистичких студија – Дизајн, Машинско инжењерство, Електроенергетика, Информационе технологије, Заштита на раду
Руководилац студијских програма мастер студија - Инжењерство заштите
E – mail: gavanski@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија
 

Резултати колоквијума :
Предмети:
    • Машине и уређаји
    • Унутрашњи транспорт
    • Материјали
    • Отпорност материјала
    • Аутоматски транспортни системи