Душан ГаванскиПрофесор: др Душан Гавански
Руководилац студијских програма  Заштита на раду, Безбедност и здравље на раду
Руководилац студијског програма специјалистичких студија – Заштита на раду
E – mail: gavanski@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија
 

Предмети:
    • Машине и уређаји
    • Унутрашњи транспорт
    • Материјали
    • Отпорност материјала
    • Аутоматски транспортни системи