Професор: мр Каролина Мудрински
E – mail: mudrinski@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија

Обавештење за студенте Графичког инжењерства и дизајна и Дизајна индустријских производа:

Предавања и вежбе из предмета Основе цртања (цртања и обликовања) отказују се 07.02. и 08.02.2019. године.

Предмети: