Асистент: Петар Васиљевић
Руководилац студијског програма – Информационе технологије
E – mail: vasiljevic@vtsns.edu.rs

Предмети:
  • Основи програмирања
  • Развој апликација електронског пословања
  • Објектно-оријентисано програмирање
  • Примењене базе података
  • Практикум (Скрипта: Android.pdf, Тест апликација: app.apk)