Раде ЋирићПрофесор: др Раде Ћирић

Руководилац студијског програма специјалистичих студија  Електроенергетика

E  mail:  ciric@vtsns.edu.rs

Биографија: биографија


Предмети:

  • Производња и пренос електричне енергије

Посета ТС Јужни Телеп 03.05. у 11h у улици Хероја Пинкија (код насипа), доћи 15 min раније.

 Последњи поправни колоквијум – 09.05. (среда) у 15:00. 

  • Одржавање електроенергетске опреме
  • Анализа електроенергетских система - 14.02.2019 – неће бити вежбе

Посета Диспечерском центру 08.05 (уторак) . Долазак у 08:45 испред главне зграде ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ (Бул.Ослобођења 100). Улаз у пословну зграду је дозвољен само у дугим панталонама(тренерке и бермуде нису дозвољене).

  • Мале електране и обновљиви извори енергије
  • Дистрибутивне и индустријске мреже