Раде ЋирићПрофесор: др Раде Ћирић

Руководилац студијског програма специјалистичих студија  Електроенергетика

E  mail:  ciric@vtsns.edu.rs

Биографија: биографија


Предмети:

  • Производња и пренос електричне енергије
  • Одржавање електроенергетске опреме
  • Анализа електроенергетских система
  • Мале електране и обновљиви извори енергије
  • Дистрибутивне и индустријске мреже