Борислав СимендићПрофесор: др Борислав Симендић   
Руководилац студијског програма  Примењена фотографија
Руководилац студијског програма специјалистичких студија  Дизајн
E – mailsimendic@vtsns.edu.rs             
Биографијабиографија
 

Предмети:

    • Енергетска постројења
    • Увод у графичку технологију
    • Графички материјали – СКРИПТЕ
    • Примењене методе моделовања експеримената - СКРИПТЕ