Борислав СимендићПрофесор: др Борислав Симендић   
Руководилац студијског програма  Примењена фотографија
Руководилац студијског програма специјалистичких студија  Дизајн
E – mailsimendic@vtsns.edu.rs             
Биографијабиографија
 

Предмети:

Записник о резултатима испита