Срђан ДимитровПрофесор: мр Срђан Димитров      
E – mail: dimitrov@vtsns.edu.rs                
Биографијабиографија
 
 
 

Предавања из предмета Плакат   отказују се 21.02.2019. године.

Упознавање са Photoshop-ом

Предмети:

  • Типографија
  • Графички дизајн 1
  • Графички дизајн 2
  • Књижни и новински дизајн
  • Плакат
  • Илустрација амбалаже