Математика

Упис оцене за септембарски рок је у понедељак, 9.09.2019 у 10 часова у канцеларији бр. 1 (Канцеларија асистента Петра Васиљевића). Оцене ће бити у систему у недељу вече (8.09.2019).

2018/2019

Пример испитарешење

Резултати испита-јануар

Увид у радове и упис оцене испита из математике ће се обавити у среду, 23.01.2019 у 12.00 часова у сали 8.

Консултације са запосленим студентима се у четвртак 3.01.2019 неће одржати

Резултати поправног колоквијума- увид у радове 26.12 у кабинету бр 8 од 9-11h. Запослени у термину за запослене студенте, четвртак 15-18 ч, каб.11.

26.12.2018 у учионици 8. од 15:00 ће бити одржане вежбе за ИТ смер које би требале бити по плану и програму 31.12.2018.

Пример 2 колоквијума - решење

Резултати 2 колоквијума –

Увид у радове (све групе) је у четвртак 13.12 у кабинету бр 8 од 13:30-14:30h, запослени у термину за запослене студенте, четвртак 15-18 ч, каб.11.

Студенти који имају  положен један од колоквијума могу радити у термину вежби (17.12-21.12) недеље колкоквијум који нису положили.

Резултати 1 колоквијума.

Pезултати после 1.поправног колоквијума


Уколико студент није положио колоквијум 1, а положи колоквијум 2 у првом термину (5.12), моћи ће полагати још једном поправни колоквијум 1, и то у термину за поправни 2 (17.12-21.12). У термину за поправни колоквијума 2, се немогу полагати оба колоквијума.

Групе за колоквијум II, 5.12.2018:

Предиспитне обавезе:

 1. Колоквијум 1 (мин.15, макс.25.поена) – одржава се 7.11.2018 на предавањима (8.11. у 16.30 за запослене студенте у сали C3). Поправни је од 19.11-23.11 на вежбама (22.11. у 16.30 за запослене).
 2. Колоквијум 2 (мин.15, макс.25 поена)- одржава се 5.12.2018 на предавањима (6.12. у 16.30 за запослене студенте у сали С8). Поправни је од 17.12-21.12 на вежбама (20.12. у 16.30 за запослене у С8).

НАПОМЕНА: Студенти који су положили колоквијум, али нису задовољни бројем поена, не излазе на поправни колоквијум, већ раде семинарски рад у програмском пакету Mathematica (материјал за семинарски се налази на овој страници) из области колоквијума. Семинарски рад могу предати током семестра на предавањима.

 Упутсвтво за запослене студенте

Напомена: На колоквијуме и испит понети индекс, празну вежбанку за писмене из математике, обичне или хемијксе оловке. Сваки излазак на колоквијум или испит подразумева нову, празну вежбанку.

1 Колоквијум – области:

 1. Таутологија : вежбе , предавања
 2. Комплексни број : вежбе, предавања
 3. Матрице и Детерминанте: предавања, вежбе
 4. Системи линеарних једначина: предавања, вежбе

2 Колоквијум – области:

 1. Функције : предавања , вежбе
 2. Граничне вредности функција и асимптоте: предавања, вежбе

Испит области:

 1. Први извод функције: предавањавежбе
 2. Интервали монотоности, конвексности и конкавности:предавањавежбе
 3. Неодређени интеграл:предавања , вежбе
 4. Одређени интеграл: предавањавежбе

Tуторијал за програмски пакет Mathematica за семинарски рад.   (Пример једног семинарског рада)

 1. Комплексни бројеви
 2. Комплекси бројви – наставак
 3. Mатрице
 4. Инверзна матрица, детерминанте, системи једначина
 5. Домен, нуле, знак функције
 6. Граничне вредности и асимптоте
 7. Изводи, монотосност, екстреми, конвексност, конкавност, превоји
 8. Неодређени и одређени интеграл

2016/17

 • Задаци са испита одржаног 14.03.2017, (Сви студијски програми одсека Заштите, Графичко инжењерство, Електронско пословање и Мултимедији)
 • Решења задатака испита одржаног 14.03.2017 (Сви студијски програми одсека Заштите, Графичко инжењерство, Електронско пословање и Мултимедији) – део Iдео II
 • Задаци са испита одржаног 14.03.2017, (Машинство, Саобраћајно инжењерство, Информационе технологије и Електротехника)
 • Решења задатака испита одржаног 14.03.2017 (Машинство, Саобраћајно инжењерство, Информационе технологије и Електротехника) – део I,   део II,   део III,   део IV
 • Задаци и решења задатака са испита одржаног 27.05.2017, (Сви смерови)
 • Задаци и решења са испита одржаног 14.06.2017 (Сви студијски програми одсека Заштите, Графичко инжењерство, Електронско пословање и Мултимедији)
 • Задаци и решења са испита одржаног 14.06.2017 (Машинство, Саобраћајно инжењерство, Информационе технологије и Електротехника)