Увод у веб дизајн

Испитни пројекат се доноси у штампаном облику у термину испита и брани . Упис оцене за све студенете у јануарском испитном року је у среду, 29.01.2020 у 10 часова, у сали С5. Моле се студенти да унапред попуне поља са називом предмета, есп поенима, датумом полагања.

Групе за вежбе 2019, ит1, ит2

 Групе за полагање предиспитних пројеката

Поправни пројекат 1, се брани на предавањима други час. Предавања ће се одржати први час.                         

Термин консултација за запослене студенте, зимски семестар 2019: петак од 15-17 часова, кабинет бр.15 или техничка контрола

Предиспитне обавезе:

Сајт теме предиспитног пројекта:http://kmi.vtsns.edu.rs/

1. Први предиспитни пројекат : дизајн веб странице на тему Конференција Управљање знањем и информатика фотошопу са грид системом у три варијанте – десктоп, таблет, мобилни

 • Предаја првог рада:21.11.2019 (за запослене 29.11.2019)
 • поправни термин:28.11.2019 други час на предавањњима. Први час ће бити предавања. (за запослене 6.12.2019)

2.Други предиспитни пројекат :мокап веб сајта на тему Веб сајт Конференције Управљање знањем и информатика  у Pencil или Balsamiq Mockup алату са грид системом у три варијанте – десктоп, таблет, мобилни

 • Одбрана другог рада:12.12.2019
 • поправни термин:19.12.2019

Напомена:

 • Први пројекат предати одштампано (мобилни, таблет и рачунар) у фасцикли са именом, презименом и бројем индекса.
 • Други пројекат се прeдаје  у html (pencil) или pdf (balsamiq) верзији зипован и са оптимизованим сликама. Шаље са на емаил адресу uvoduvebdizajn@gmail.com и брани у термину предавања или вежби (погледати распоред полагања). У емаилу обавезно навести име , презиме и број индекса.

Испитни пројекат:

Ииспитни пројекат : Израда веб сајта на тему Конференција Управљање знањем и информатика  у Bootstrap или Bootstrap Studio(само за студенте Гафичког инжењерства и дизајна) алату. Пројекти се предају у штампаној варијанти на темплејту (темплејт Bootstrap , темплејт  Bootstrap Studio).

Испитни рок:
Испитни пројекат ће се предавати  на испиту  . Испитни пројекат се брани на дан испита .Студенти који нису положили у прошлом испитном року или су одустали, у обавези су поново предати одштампан пројекат.

Примери исправно урађеног мокапа: мобилни, таблет, десктоп

Материјали:

 1. Уводно предавање
 2. Основни принципи веб дизајна1
 3. Основни принципи веб дизајна2
 4. Основни принципи веб дизајна3
 5. Респонсивни веб дизајн
 6. HeroImages_1
 7. HeroImages_2
 8. HeroImages_3
 9. HeroImages_4
 10. CardLayout&videoBackground_1
 11. CardLayout&videoBackground_2
 12. CardLayout&videoBackground_3
 13. CardLayout&videoBackground_4
 14. cardLayoutPrimer
 15. videoBackground primer
 16. Упутство за пројекат
 17. Parallax1
 18. Parallax2
 19. Parallax3
 20. Parallax4
 21. Parallax5
 22. Parallax6
 23. Parallax7
 24. Parallax8
 25. Parallax9
 26. Parallax10
 27. PrimerParallax
 28. Parallax HTML CSS
 29. Parallax Photoshop
 30. Mockup1 – pencil
 31. Mockup2 – pencil
 32. Mockup3 – pencil
 33. Mockup4 – pencil
 34. Mockup5 – pencil
 35. Mockup6 – pencil
 36. Mockup7 – pencil
 37. Mockup8 – pencil
 38. Mockup9 – pencil
 39. Mockup10 – pencil
 40. Mockup11 – pencil
 41. Mockup – html
 42. Mockup 12 – pencil
 43. Mockup 13 – pencil
 44. Mockup 14 – pencil
 45. Mockup 15 – pencil
 46. Mockup 16 – pencil
 47. Mockup 17 – pencil
 48. Mockup 18 – pencil
 49. Mockup 19 – pencil
 50. Mockup 20 – pencil
 51. Mockup 21 – pencil
 52. Mockup 22 – pencil
 53. Mockup 23 – pencil
 54. Mockup – balsamiq 1
 55. Mockup – balsamiq 2
 56. Mockup – balsamiq 3
 57. Mockup – balsamiq 4
 58. Bootstrap – 1
 59. Boostrap – 2
 60. Примена иконица
 61. Push, pull, offset
 62. Thumbail,    пример
 63. Bootsrap Studio 1
 64. Bootsrap Studio 2
 65. Сервис за слање емаилова

Вежбе 2019

 

 

Вежбе 2017/18:

Примери мокапа :

Примери првог пројектног задатка: