Тима СегединацПрофесор: др Тима Сегединац
E – mailsegedinac@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија
 
 

Предмети:

    • Менаџмент
    • Техничко цртање са нацртном геометријом
    • Изжењерске комуникације
    • Теорија инжењерског експеримента
    • Теоријске и експерименталне основе специјалистичког рада