Весна Петровић   Професор: др Весна Петровић
Руководилац студијских програма  Заштита од катастрофалних догађаја и пожара, Заштита на раду
E  mailpetrovic.v@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија
 

Обавештење: Предавања и вежбе из предмета Мониторинг и контрола у заштити иду по измењеном распореду за суботу 15.12.2018. године.
Предмети: