Весна Петровић   Професор: др Весна Петровић
Руководилац студијских програма  Заштита од катастрофалних догађаја и пожара, Заштита од пожара, Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама
Руководилац студијског програма специјалистичких студија – Заштита од катастрофалних догађаја и пожара
E  mailpetrovic.v@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија
 

Предмети: