Асистент: Владимир Блануша

Шеф Машинског одсека

Руководилац студијских програма  Дизајн индустријских производа, Машинско инжењерство, Машинство

Руководилац студијског програма специјалистичких студија – Машинско инжењерство

Е – mail: blanusa@vtsns.edu.rs