Асистент: др Владимир Блануша

Шеф Машинског одсека

Руководилац студијског програма  Машинско инжењерство

Е – mail: blanusa@vtsns.edu.rs