Зоран ЛоврековићПрофесор: др Зоран Ловрековић
E – mail: lovrekovic@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија
 

Предмети:

  • Рачунарске мреже
  • Управљачки информациони системи
  • Развој апликација електронског пословања
  • Микрорачунарски системи -
  • Материјал 1 , 2  , 3 .
  • Резултати поправног теста
  • Тестови за запослене студенте – 26.04 у 16h у предаваони.
  • Примењене базе података
  • Практикум (Скрипта: Android.pdf, Тест апликација: app.apk)