Зоран ЛоврековићПрофесор: др Зоран Ловрековић
Руководилац студијског програма специјалистичких студија  Информационе технологије
E – mail: lovrekovic@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија
 

Предмети:

  • Рачунарске мреже
  • Управљачки информациони системи
  • Развој апликација електронског пословања
  • Микрорачунарски системи
  • Примењене базе података
  • Практикум (Скрипта: Android.pdf, Тест апликација: app.apk)