Зоран ЛоврековићПрофесор: др Зоран Ловрековић
E – mail: lovrekovic@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија
 

Предмети:

  • Рачунарске мреже
  • Управљачки информациони системи
  • Развој апликација електронског пословања
  • Микрорачунарски системи -
  • Упис оцена – 22.06 oд 11-13 у професоровом кабинету. Увид у радове 21.06 од 10-12 у кабинету бр 8
  • Примењене базе података
  • Практикум (Скрипта: Android.pdf, Тест апликација: app.apk)