Зоран ЛоврековићПрофесор: др Зоран Ловрековић
E – mail: lovrekovic@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија
 

Предмети:

  • Рачунарске мреже
  • Управљачки информациони системи – упутство за семинарски
  • Развој апликација електронског пословања
  • Микрорачунарски системи – 1.Тест 28.02.2019 у термину вежби
  • Примењене базе података – групе за вежбе
  • Интернет језици и алати 2 – групе за вежбе
  • Практикум