Зоран ЛоврековићПрофесор: др Зоран Ловрековић
E – mail: lovrekovic@vtsns.edu.rs
Биографијабиографија
 
 

Увид у испитне радове из предмета Структура база података и Примењене базе података је 09.09.2020. у 13 часова.

Обавештење: Од 30.03.2020. год. материјали за предавања професора Ловрековића биће доступни у оквиру MOODLE система.

Предмети: