Распоред наставе

Прва година – II семестар 
 1. Графичко инжењерство и дизајн - промењено 09.03.2020.
 2. Дизајн индустријских производа - промењено 28.02.2020.
 3. Веб дизајн - промењено 28.02.2020.
 4. Машинско инжењерство – промењено 28.02.2020.
 5. Друмски саобраћај  - промењено 14.04.2020.
 6. Електротехника - промењено 03.03.2020.
 7. Информационе технологије – промењено 28.02.2020.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара - промењено 14.04.2020.
 9. Заштита на раду - промењено 14.04.2020.
 10. Заштита животне средине – промењено 14.04.2020.

Друга година – IV семестар 

 1. Графичко инжењерство и дизајн - промењено 14.04.2020.
 2. Дизајн индустријских производа - промењено 14.04.2020.
 3. Веб дизајн  - промењено 28.02.2020.
 4. Машинско инжењерство - промењено 14.04.2020.
 5. Друмски саобраћај - промењено 14.04.2020.
 6. Електротехника - промењено 28.02.2020.
 7. Информационе технологије - промењено 04.03.2020.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара - промењено 28.02.2020.
 9. Заштита на раду - промењено 28.02.2020.
 10. Заштита животне средине – промењено 28.02.2020.