Распоред наставе

Прва година – I семестар 
 1. Графичко инжењерство и дизајн – промењено 17.12.2021.
 2. Дизајн индустријских производа – промењено 17.12.2021.
 3. Веб дизајн – промењено 17.12.2021.
 4. Машинско инжењерство – промењено 17.12.2021.
 5. Друмски саобраћај – промењено 17.12.2021.
 6. Електротехника – промењено 17.12.2021.
 7. Информационе технологије – промењено 17.12.2021.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара – промењено 17.12.2021.
 9. Заштита на раду – промењено 17.12.2021.
 10. Заштита животне средине – промењено 17.12.2021.

Друга година – III семестар 

 1. Графичко инжењерство и дизајн – промењено 17.12.2021.
 2. Дизајн индустријских производа – промењено 17.12.2021.
 3. Веб дизајн – промењено 17.12.2021.
 4. Машинско инжењерство – промењено 17.12.2021.
 5. Друмски саобраћај – промењено 17.12.2021.
 6. Електротехника – промењено 17.12.2021.
 7. Информационе технологије – промењено 17.12.2021.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара – промењено 17.12.2021.
 9. Заштита на раду – промењено 17.12.2021.
 10. Заштита животне средине – промењено 17.12.2021.

Трећа година – V семестар

 1. Графичко инжењерство и дизајн – промењено 17.12.2021..
 2. Дизајн индустријских производа – промењено 17.12.2021.
 3. Веб дизајн – промењено 17.12.2021.
 4. Машинско инжењерство – промењено 17.12.2021.
 5. Друмски саобраћај – промењено 17.12.2021.
 6. Електротехника – промењено 17.12.2021.
 7. Информационе технологије – промењено 17.12.2021.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара – промењено 17.12.2021.
 9. Заштита на раду – промењено 17.12.2021.
 10. Заштита животне средине – промењено 17.12.2021.