Распоред наставе

Молимо студенте да, због честих измена распореда, услед жеље да се уочене грешке исправе, чешће контролишу распоред.

Прва година – I семестар - промењено 05.11.2018. године

 1. Графичко инжењерство и дизајн
 2. Дизајн индустријских производа
 3. Веб дизајн - промењено 07.12.2018. године
 4. Машинско инжењерство - промењено 14.11.2018. године
 5. Друмски саобраћај - промењено 14.11.2018. године
 6. Електротехника - промењено 07.12.2018. године
 7. Информационе технологије - промењено 07.12.2018. године
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара - промењено 14.11.2018. године
 9. Заштита на раду - промењено 14.11.2018. године
 10. Заштита животне средине - промењено 14.11.2018. године

Друга година – III семестар - промењено 05.11.2018. године

 1. Графичко инжењерство и дизајн
 2. Дизајн индустријских производа
 3. Веб дизајн - промењено 07.12.2018. године
 4. Машинско инжењерство
 5. Друмски саобраћај - промењено 13.11.2018. године
 6. Електротехника - промењено 13.11.2018. године
 7. Информационе технологије - промењено 07.12.2018. године
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара
 9. Заштита на раду
 10. Заштита животне средине

Трећа година – V семестар

 1. Графичко инжењерство  - промењено 12.10.2018. године
 2. Графички дизајн  - промењено 12.10.2018. године
 3. Примењена фотографија  - промењено 14.11.2018. године
 4. Веб дизајн   - промењено 05.11.2018. године
 5. Машинство
 6. Саобраћајно инжењерство
 7. Електронско пословање - промењено 05.11.2018. године
 8. Електротехника - промењено 07.12.2018. године
 9. Информационе технологије - промењено 05.11.2018. године
 10. Мултимедији
 11. Заштита од пожара
 12. Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама - промењено 12.10.2018. године
 13. Безбедност и здравље на раду - промењено 12.10.2018. године
 14. Заштита животне средине  - промењено 12.10.2018. године