Распоред наставе

Прва година – I семестар 
 1. Графичко инжењерство и дизајн - промењено 29.10.2020.
 2. Дизајн индустријских производа - промењено 02.11.2020.
 3. Веб дизајн - промењено 29.10.2020.
 4. Машинско инжењерство – промењено 03.11.2020.
 5. Друмски саобраћај  - промењено 29.10.2020.
 6. Електротехника - промењено 29.10.2020.
 7. Информационе технологије - промењено 29.10.2020.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара - промењено 29.10.2020.
 9. Заштита на раду - промењено 29.10.2020.
 10. Заштита животне средине – промењено 29.10.2020.

Друга година – III семестар 

 1. Графичко инжењерство и дизајн - промењено 03.11.2020.
 2. Дизајн индустријских производа - промењено 29.10.2020.
 3. Веб дизајн - промењено 03.11.2020.
 4. Машинско инжењерство - промењено 03.11.2020.
 5. Друмски саобраћај - промењено 29.10.2020.
 6. Електротехника - промењено 13.11.2020.
 7. Информационе технологије - промењено 29.10.2020.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара - промењено 03.11.2020.
 9. Заштита на раду - промењено 03.11.2020.
 10. Заштита животне средине - промењено 03.11.2020.

Трећа година – V семестар

 1. Графичко инжењерство и дизајн - промењено 29.10.2020.
 2. Дизајн индустријских производа - промењено 03.11.2020.
 3. Веб дизајн - промењено 03.11.2020.
 4. Машинско инжењерство - промењено 29.10.2020.
 5. Друмски саобраћај - промењено 03.11.2020.
 6. Електротехника - промењено 03.11.2020.
 7. Информационе технологије - промењено 03.11.2020.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара - промењено 03.11.2020.
 9. Заштита на раду - промењено 29.10.2020.
 10. Заштита животне средине - промењено 29.10.2020.