Распоред наставе

Молимо студенте да, због честих измена распореда, услед жеље да се уочене грешке исправе, чешће контролишу распоред.

Прва година – II семестар

 1. Графичко инжењерство
 2. Графички дизајн
 3. Примењена фотографија - измењено 01.04.
 4. Веб дизајн - измењено 01.04.
 5. Машинство
 6. Саобраћајно инжењерство
 7. Електронско пословање - измењено 01.04.
 8. Електротехника - измењено 01.04.
 9. Информационе технологије - измењено 01.04.
 10. Мултимедији - измењено 01.04.
 11. Заштита од пожара
 12. Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама
 13. Безбедност и здравље на раду
 14. Заштита животне средине

Друга година – IV семестар

 1. Графичко инжењерство
 2. Графички дизајн
 3. Примењена фотографија
 4. Веб дизајн
 5. Машинство
 6. Саобраћајно инжењерство
 7. Електронско пословање
 8. Електротехника
 9. Информационе технологије
 10. Мултимедији
 11. Заштита од пожара
 12. Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама
 13. Безбедност и здравље на раду
 14. Заштита животне средине