Распоред наставе

Прва година – I семестар 
 1. Графичко инжењерство и дизајн промењено 24.09.2021.
 2. Дизајн индустријских производа промењено 24.09.2021.
 3. Веб дизајн промењено 24.09.2021.
 4. Машинско инжењерство промењено 24.09.2021.
 5. Друмски саобраћај промењено 24.09.2021.
 6. Електротехника промењено 24.09.2021.
 7. Информационе технологије промењено 24.09.2021.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара промењено 24.09.2021.
 9. Заштита на раду промењено 24.09.2021.
 10. Заштита животне средине промењено 24.09.2021.

Друга година – III семестар 

 1. Графичко инжењерство и дизајн промењено 24.09.2021.
 2. Дизајн индустријских производа промењено 24.09.2021.
 3. Веб дизајн промењено 24.09.2021.
 4. Машинско инжењерство – промењено 24.09.2021.
 5. Друмски саобраћај промењено 27.09.2021.
 6. Електротехника промењено 24.09.2021.
 7. Информационе технологије промењено 24.09.2021.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара промењено 24.09.2021.
 9. Заштита на раду - промењено 24.09.2021.
 10. Заштита животне средине промењено 24.09.2021.

Трећа година – V семестар

 1. Графичко инжењерство и дизајн промењено 24.09.2021.
 2. Дизајн индустријских производа промењено 24.09.2021.
 3. Веб дизајн промењено 24.09.2021.
 4. Машинско инжењерство – промењено 27.09.2021.
 5. Друмски саобраћај промењено 24.09.2021.
 6. Електротехника промењено 27.09.2021.
 7. Информационе технологије – промењено 24.09.2021.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара промењено 24.09.2021.
 9. Заштита на раду промењено 24.09.2021.
 10. Заштита животне средине промењено 24.09.2021.