Распоред наставе

Молимо студенте да, због честих измена распореда, услед жеље да се уочене грешке исправе, чешће контролишу распоред.

Прва година – I семестар

 1. Графичко инжењерство и дизајн
 2. Дизајн индустријских производа
 3. Веб дизајн
 4. Машинско инжењерство
 5. Друмски саобраћај
 6. Електротехника
 7. Информационе технологије
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара
 9. Заштита на раду
 10. Заштита животне средине

Друга година – III семестар

 1. Графичко инжењерство
 2. Графички дизајн
 3. Примењена фотографија
 4. Веб дизајн
 5. Машинство
 6. Саобраћајно инжењерство
 7. Електронско пословање
 8. Електротехника
 9. Информационе технологије
 10. Мултимедији
 11. Заштита од пожара
 12. Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама
 13. Безбедност и здравље на раду
 14. Заштита животне средине

Трећа година – V семестар

 1. Графичко инжењерство
 2. Графички дизајн
 3. Примењена фотографија
 4. Веб дизајн
 5. Машинство
 6. Саобраћајно инжењерство
 7. Електронско пословање
 8. Електротехника
 9. Информационе технологије
 10. Мултимедији
 11. Заштита од пожара
 12. Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама
 13. Безбедност и здравље на раду
 14. Заштита животне средине