Распоред наставе

Молимо студенте да, због честих измена распореда, услед жеље да се уочене грешке исправе, чешће контролишу распоред.

Прва година – I семестар

 1. Графичко инжењерство и дизајн - промењен 07.11.
 2. Дизајн индустријских производа - промењен 15.11.
 3. Веб дизајн - промењен 15.11.
 4. Машинско инжењерство - промењен 02.11.
 5. Друмски саобраћај - промењен 02.11.
 6. Електротехника - промењен 06.11.
 7. Информационе технологије - промењен 02.11.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара - промењен 07.11.
 9. Заштита на раду - промењен 07.11.
 10. Заштита животне средине - промењен 07.11.

Друга година – III семестар

 1. Графичко инжењерство
 2. Графички дизајн
 3. Примењена фотографија
 4. Веб дизајн
 5. Машинство
 6. Саобраћајно инжењерство - промењен 16.10.
 7. Електронско пословање
 8. Електротехника
 9. Информационе технологије
 10. Мултимедији
 11. Заштита од пожара - промењен 02.11.
 12. Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама - промењен 02.11.
 13. Безбедност и здравље на раду - промењен 02.11.
 14. Заштита животне средине - промењен 02.11.

Трећа година – V семестар

 1. Графичко инжењерство - промењен 11.10.
 2. Графички дизајн - промењен 11.10.
 3. Примењена фотографија - промењен 11.10.
 4. Веб дизајн
 5. Машинство - промењен 26.10.
 6. Саобраћајно инжењерство
 7. Електронско пословање - промењен 13.10.
 8. Електротехника
 9. Информационе технологије
 10. Мултимедији
 11. Заштита од пожара
 12. Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама
 13. Безбедност и здравље на раду - промењен 15.11.
 14. Заштита животне средине - промењен 15.11.