Распоред наставе

Прва година – I семестар 
 1. Графичко инжењерство и дизајн - промењено 25.09.2020.
 2. Дизајн индустријских производа - промењено 25.09.2020.
 3. Веб дизајн - промењено 25.09.2020.
 4. Машинско инжењерство – промењено 25.09.2020.
 5. Друмски саобраћај  - промењено 25.09.2020.
 6. Електротехника - промењено 25.09.2020.
 7. Информационе технологије - промењено 25.09.2020.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара - промењено 25.09.2020.
 9. Заштита на раду - промењено 25.09.2020.
 10. Заштита животне средине – промењено 25.09.2020.

Друга година – III семестар 

 1. Графичко инжењерство и дизајн - промењено 25.09.2020.
 2. Дизајн индустријских производа - промењено 25.09.2020.
 3. Веб дизајн - промењено 25.09.2020.
 4. Машинско инжењерство - промењено 25.09.2020.
 5. Друмски саобраћај - промењено 25.09.2020.
 6. Електротехника - промењено 25.09.2020.
 7. Информационе технологије - промењено 25.09.2020.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара - промењено 25.09.2020.
 9. Заштита на раду - промењено 25.09.2020.
 10. Заштита животне средине - промењено 25.09.2020.

Трећа година – V семестар

 1. Графичко инжењерство и дизајн - промењено 25.09.2020.
 2. Дизајн индустријских производа - промењено 25.09.2020.
 3. Веб дизајн - промењено 25.09.2020.
 4. Машинско инжењерство - промењено 25.09.2020.
 5. Друмски саобраћај - промењено 25.09.2020.
 6. Електротехника - промењено 25.09.2020.
 7. Информационе технологије - промењено 25.09.2020.
 8. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара - промењено 25.09.2020.
 9. Заштита на раду - промењено 25.09.2020.
 10. Заштита животне средине - промењено 25.09.2020.