ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ НА МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

Настава на мастер струковним студијама почиње од 31.10.2020. године по распореду који ће накнадно бити објављен.

ОБАВЕЗНО прочитајте и поступите по датом упутству за приступ MOODLE систему:

ВАЖНО обавештење за студенте – Приступ MOODLE систему

У MOODLE систем су унети сви студенти уписани у текућу школску годину и сви предмети из зимског семестра. Најкасније до понедељка 02.11.2020. године, свим студентима ће бити пријављени предмети које могу да прате у оквиру MOODLE система.