Обавештење у вези стручне праксе – Група Б од 22.03.2021. до 21.05.2021.

Обавештавају се студенти који обављају Стручну праксу у предузећу у периоду од 22.03.2020. до 21.05.2021. да своју документацију предају најкасније до 12.03.2021. до 14h у библиотеку Школе код Варваре Лазаревић.

Документација коју је неопходно попунити и доставити је следећа:

  1. Анкетни лист
  2. Сагласнст предузећа, оверена од стране предузећа
  3. Упут

Примери попуњених образаца се налазе на сајту.