Обавештење за студенте – АНКЕТА

Сви студенти, без обзира на годину студија, треба да попуне on-line анкету Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Анкети приступате на адреси: http://www.stat.gov.rs/MigracijeStudenata/