Обавештење за студенте који слушају предмет Теорија инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада

Колоквијум је у 15.00 (уместо у 16.30 како је раније најављено) у  петак 8.2.2019 у Амитеатру за студенте на студијским програмима: Веб дизајн, Графичко инжењерство, Графички дизајн, Примењена фотографија, Цивилна заштита и спасавање, Заштита животне срдине, Безбедност и  здравље на раду, Заштита од пожара.

Колоквијум је у 18.00 у петак 8.2.2019 у Амитеатру за студенте на  студијским програмима:Машинство, Саобраћајно инжењерство, Информационе  технологије, Мултимедији, Електронско пословање и Електротехника.