Обука за ЗОП и БЗНР

Резултати обуке за ЗОП и БЗНР

Студенти који нису положили било који тест из БЗНР и ЗОП, морају доћи на полагање 20.02. у 14 часова у Амфитеатар. Литература за БЗНР и ЗОП се налази у Практикуму сваког студијског програма.