ВАЖНО обавештење за студенте – Приступ MOODLE систему

Поштовани студенти,

ОБАВЕЗНО прочитајте и поступите по датом упутству за приступ MOODLE систему:

ВАЖНО обавештење за студенте – Приступ MOODLE систему

У MOODLE систем су унети сви студенти уписани у текућу школску годину и сви предмети из зимског семестра.

ПРЕЛИМИНАРНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

Теоријска настава почиње 28. 09. 2020. године у 8.00 часова и изводиће се on-line две седмице (28.09. – 09. 10. 2020.)  прекo платформе за учење на даљину, Мудл (енгл. Moodle).

Практична настава (вежбе) почиње 12. 10. 2020. године и одвијаће се у просторијама школе, трајаће четири седмице (12. 10. – 06. 11. 2020.).

Детаљан распоред, упуства и инструкције објавићемо накнадно у складу са даљом епидемиолошком ситуацијом на сајту и огласним таблама школе.

Продужетак рока за предају завршних радова на основним струковним студијама

Продужава се рок за предају завршних радова, на основним струковним студијама, са 18.09.2020. на 23.09.2020. године, ради ублажавања отежавајућих околности проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – друга, трећа и обнова година

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА – ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – друга, трећа и обнова година

Решења директора по приговору на привремену ранг листу: