Почетак наставе за студенте II и III године

Студенти II и III године почињу са наставом 27.9. по распореду који ће накнадно бити објављен на сајту Школе.