Политехнички универзитет у Темишвару, Румунија

Уговор о сарадњи са Политехничким универзитетом у Темишвару, Румунија.