Практикум

ПРАКТИКУМ

Изводи се:

  • 11.02.2019 ДО 22.02.2019. године у школи и предузећима
  • 25.02.2019. до 01.03.2019. године у изабраном предузећу

Резултати обуке за ЗОП и БЗНР

Студенти који нису положили било који тест из БЗНР и ЗОП, морају доћи на полагање20.02. у 14 часова у Амфитеатар. Литература за БЗНР и ЗОП се налази у Практикуму сваког студијског програма.


Обавештење за студенте који слушају предмете Практикум, Теорија инжењерског експеримента / Теоријске и експерименталне основе практичног рада и Инжењерска пракса / Стручна пракса у летњем семестру 2019. године