Пријава кандидата за преузимање материјала за пријемни испит за упис у школску 2021/2022. годину

Имена студијских програма су:

  • Машинско инжењерство
  • Друмски саобраћај
  • Заштита од катастрофалних догађаја и пожара
  • Заштита на раду
  • Заштита животне средине
  • Графичко инжењерство и дизајн
  • Дизајн индустријских производа
  • Веб дизајн
  • Електротехника
  • Информационе технологије
Потврди