Пријем студената прве године основних струковних студија

Пријем студената прве године основних струковних студија, понедељак, 27.09.2021. године у 9,00 часова, обавиће се по распореду који је у ПРИЛОГУ.