Резултати поновљених тестова из БЗНР и ЗОП

Резултати поновљених тестова из БЗНР и ЗОП

Да би студент положио тест из БЗНР минималан број поена који мора освојити је 16. Да би студент положио тест из ЗОП минималан број поена који мора освојити је 25.